ครูป้อม ธีรพัฒน์ เจียรพงษ์ ครูสอนเทคนิคการใช้เสียงและการร้องเพลงายใต้หลักสูตร IVA Technique (Certified Instructor II of Institute for Vocal Advancement) และปัจจุบันเปิดสตูดิโอสอนร้องเพลงในนาม " Kru Pom Vocal Studio "
 
การฝึกฝนด้วยเทคนิคนี้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้เสียง และทำให้นักร้องสามารถร้องเพลงได้อย่างคล่องตัว ทำให้นักร้องสามารถควบคุมความดัง-เบาของเสียง มีลักษณะเสียงที่ฟังชัดเจน และมีความคล่องตัว อีกทั้งเทคนิคนี้ยังช่วยให้นักร้องมีช่วงเสียงที่กว้างขึ้น การควบคุมลม การกังวานของเสียง เสียงแข็งแรงขึ้นและมีคุณาพเสียงที่ดี เพื่อเอาไปใช้ในการร้องเพลงสไตล์ต่างๆโดยที่ไม่เหนื่อยและไม่ทำให้เสียงเสียหาย